Logo AKANT Kominki i piece kaflowe

Projekt

UE

,, Wprowadzenie produktu w postaci brył ceramicznych na rynki o dużym potencjale do rozwoju przedsiębiorstwa w postaci Niemiec oraz Francji w ramach Internacjonalizacji MŚP”

 

Celem projektu jest pozyskanie rynków zagranicznych Francji i Niemiec

Planowane efekty projektu:

  • zwiększenie przychodów

  • nawiązanie nowych kontaktów międzynarodowych

Wartość projektu: 415 125,00 PLN

Wkład EFRR: 195 415,00 PLN

© 2023 Studio Akant Zofia Kulig